beats by dre cheap

Osiguranje

MISLITE NA VRIJEME O VREMENU KOJE DOLAZI Životno osiguranje, fantastičan finansijski proizvod, jedno je od najatraktivnijih ulaganja u svijetu danas. U sebi sadrži dva vrlo bitna i za život svakog pojedinca značajna elementa: štednju i sigurnost. Štedeći na vrijeme u ranijim godinama čovjek sebi obezbjeđuje bezbrižnije kasnije godina života. Ulaganje u životno osiguranje pruža osjećaj nezavisnosti i sigurnosti, kako za pojedinca tako i za čitavu porodicu. Životno osiguranje je dugoročna štednja, uz istovremeno osiguranje za nepredviđene slučajeve u životu, bilo da se radi o iznenadnoj bolesti, nesposobnosti za rad ili smrti osiguranika. Pored ovog u ponudi se nalazi i program osiguranja djece i omladine, kao i program osiguranja imovine. Ukoliko želite da zaključite polisu životnog osiguranja, dječijeg i osiguranja imovine ili su vam potrebne dodatne informacije o jednom od programa, pozovite na broj 066/749-542 ili pošaljite poruku na email d.dikla@yahoo.com

Sve vrste osiguranja
http://sigurnostzasve.blogger.ba
18/09/2016 22:21